nabore.bg

Тежката дума

Самочувствие без покритие: Защо да не стана министър?

Става винаги така, както го е казал Иречек - достойните са излъгани от недостойните

                                                    

Безкрайното политическо самочувствие и мерак за власт са въплътени великолепно в образа на Големанов, изигран прекрасно от незабравимият Георги Калоянчев. Времената се менят, някои образи от българската действителност остават и днес!

    

Голяма част от днешните ни трагедии се дължи на това, че  живеем във време със силен дефицит на морал. И още на това, че властта е в ръцете на хора с прекалено голямо самочувствие, което е без покритие. Изчезнаха необходимите качества, като скромност, съвест, срам, самопреценка на собствените достоинства. Хора с много  скромни и малки възможности, даже с никаква подготвеност за управление, се стремят да се домогнат, да грабнат властта в своите ръце, само за да облагадетелстват себе си и своите близки, да се замогнат и да живеят в охолство за сметка на другите, които се трудят съвестно и имат качества, но не са така нахални, напористи за самоизява. Лошото е, че ние нямаме учебни заведения за подготовка на кадри за управрение. Голяма част от младите, учили в чужбина, идват у нас с друго мислене, с прекалено големи амбиции, които често не отговарят на тяхната подготвеност и на техните стремежи за самоизява. Не бива да се доверяваме на такива  хора, недоказали се като специалисти и особено пък като управленци. Не бива и не можем да вярваме на тези, които нямат опит в специалността си, в управлението. Как е възможно да се доверяваме на тези, които имат минимален трудов стаж само в родствени или собствени фирми? Защо даваме власт на хора, които не са управлявали големи предприятия или заводи и не са постигнали завидни резултати в своята специалност? 

  Още в зората на нашата държава след Освобождението ни, един достоен учен – чех, дошъл у нас с благородни цели, е прозрял много истини за нас, българите. Това е историкът Константин Иречек, живял в България две години, но обиколил страната ни, видял и описал чудесните ни места и старини, опознал качествата, достоинствата и отрицателните страни на нашия народностен характер. С чувство на хумор той пише, че „българин с българин не може да се разбере, защото те все гръмогласят”. Виждате ли колко прозорлив се е оказал Иречек? Тази негова мисъл е толкова истинска, толкова съвременна днес, че тя напълно отразява днешното ни обществено и политическо състояние. До там сме се докарали, че всеки от нашите настоящи управници се мисли, както каза един сегашен политик, „за Аспарух и смята, че животът на държавата ни започва от него!”  И шеговитото прозрение на Иречек за стремежите към властта у българите все още е в сила и ни пречи да си оправим държавата. Той е видял, че „България е с два милиона население, което е разделено на три групи – бивши министри, настоящи министри и бъдещи министри”.

  Много пакости и вреди ни нанасят тези несъстоятелни стремления у хора, неподходящи за власт и управление, на които ние се доверяваме неоснователно, с лекота. Не бива да даваме пълномощия на непроверени хора, на такива, които не са доказали своите възможности, способности и качества на специалисти и управленци!

  Днес в целия свят се усеща дефицитът на достойни лидери, на умни, разумни водачи, които да водят политика на мир и разбирателство. Затова светът ври и кипи от размирици, от воини и несъгласия, от противоречия във външната и вътрешната политика. Светът се раздира от дълбоки икономически кризи. Задъхва се от болните амбиции на своите управници, които целят да се докажат само като водачи на воинстващо население, а не като създатели и творци на дела съзидателни, творчески и културни. Историята ще осъди тези жалки и недостойни водачи, които ще останат в нейните страници само като разрушители! Не можем да се възхищаваме на едни последователи на Нерон, изпаднал в екстаз и изпитвал наслада от запаления от него унищожителен пожар! Осъдителни са воините и разприте между народите! Днес, в 21 век, е напълно ненужно прекаленото въоръжаване! И подготовката за война е също остаряла и примитивна. Днес на човечството са нужни само взаимоизгодни сътрудничества -  икономически и културни!  Всички, които подхранват войната с оръжия, които одобряват намесата във вътрешната и външната политика на другите страни, само вредят на целия свят, на цялото човечество, на Планетата!

   Ние сме само част от света, който за жалост не върви в правилния път, не се развива по пътя на хумаността и сътрудничеството и това само му нанася вреди. Земята, нашата красива планета се нуждае от истински водачи, които да не страдат от прекалено голямо и неподплатено самочувствие! Днес повече от всякога са нужни лидери, добре подготвени за разумно и правилно управление. Всеки, който има сремеж за управление,   трябва да има подготовка и качества за тази голяма мисия да се отдаде на народа си. Да загърби личните си стремежи, собсвеното си замогване и забогяване и да се постарае да работи за  страната и народа си. Това изисква себеотдаване, което днес е почти изчезнало у управниците. Важното е един водач да умее да бъде  самоотвержен, да мисли и да се отдаде на благородната мисия за благото на страната си. Да умее да работи за  „подреждането на  къщата и двора” на собствената си  държава, да спомага за  създаването на  условия за мирен и сигурен труд на народа си. Не ни трябват управници – еднодневки, такива, които нямат качества и достоинства за истински  водачи. Иначе ще стане пак като във великата мисъл на Констанин Иречек - достойните ще бъдат  излъгани от недостойните. Ето я истината, толкова актуална и днес -  „Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за благото на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от НИЩО!” На честните и работливи ръце, на трезвите и умни глави  на такива хора се крепи все още нашата България!

  Братя българи, да си съберем ума, да внимаваме много!  Да не се оставяме пак в ръцете на хора с високо самочувствие без никакво покритие! Да не се поддаваме на ширещата се чалга, на простотията и неграмотността! Да се доверяваме  само  на проверената интелигентност, на сигурните  и доказани възможности и достоинства на хора, подготвени за хуманна и благородна кауза! Седем пъти да проверяваме и тогава да решаваме на кого ще се доверим и ще  дадем отново властта! Да мислим за България, за нас, за децата ни, за общото ни бъдеще!

 

Петра ТАШЕВА