nabore.bg

България

Юбилеят на доц. д-р Елена Янакиева събра елита на библиотечно дело

Както всяка година, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” отбеляза официалния си празник с честването на юбилея на признат и обичан колега  от библиотечните среди, съобщи официалният сайт на библиотеката. На 10 декември 2013 г., когато най-старата културна институция в България навършва 135 години, беше официално представен сборник от списание „Библиотека”, посветен на доц. д-р Елена Янакиева, ръководител на направление „Библиографско и информационно обслужване”.

Проф. д-р Боряна Христова, директор на Националната библиотека поздрави доц. Янакиева, като подчерта, че изданието е израз на уважение към нейната дейност като колега, допринесъл за развитието на библиотекознанието. Доц. д-р Антоанета Тотоманова, ръководител на Направление „Национална библиография” изтъкна, че извън научната стойност на материалите, включени в списанието „Библиотека”, то е преди всичко подарък към юбиляря, към нейния празник, като в тях личи лично отношение към нея.

 Сборникът съдържа материали по разнообразни теми, свързани с библиотеките и книгите – книгознание, закона за задължителния депозит, библиотечни стандарти и обслужване, работата на библиотечния персонал, библиографията, като техни автори са колеги и приятели на доц. д-р Янакиева от Националната библиотека и други културни организации – доц. д-р Александра Дипчикова, гл. ас. Надя Карачоджукова, проф. д-р Стоянка Кендерова, г-жа Ели Попова от Българската библиотечно-информационна асоциация, доц. д-р Нина Шуманова от Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика”, доц. Татяна Янакиева, проф. Мария Младенова от УНИБИТ, д-р Ружа Симеонова от БАН и др.

След официалната част, в допълнение към авторите в сборника, поздрави отправиха голяма част от присъстващите гости – проф. Симеон Недков, проф. Ани Гергова, доц. д-р Цветанка Панчева, доц. Нина Шуманова, н. с. Анета Дончева, г-жа Ваня Грашкина и доц. Евгения Русинова. В заключение доц. д-р Елена Янакиева благодари на уважилите я приятели и колеги за сърдечните поздравления и благопожелания за своя юбилей.

 

 


Колегите поздравиха доц. Янакиева за юбилея й

Колегите поздравиха доц. Янакиева за юбилея й

Доц. д-р Елена Янакиева, ръководител на направление „Библиографско и информационно обслужване”.в Националната библиотека

Доц. д-р Елена Янакиева, ръководител на направление „Библиографско и информационно обслужване”.в Националната библиотека