nabore.bg

Лични драми

Срам и позор: Унижените обитатели на Аспарухова България

След 25 години социален хаос, народът е оскърбен и разорен

 

Според народното предание, някога Земята била огромна, а хората малко, но те се раждали и прераждали, та един ден станали премного. Започнали да се карат и да се бият помежду си за земя. Но нали са “Божие създание”, Бог се смилил да разделил земята на всеки, колкото му трябва, само кавга да няма и кръв. Спуснал се Бог от небесата на българската земя, но когато свършила делбата, Аспаруховите българи били на поход, и не чули за Божието дело. Хан Аспарух видял други господари на своята земя, разбрал, че Господ е забравил да определи земя за българите. Отишъл при Господ, възправил се на коня, изопнал в ръката си копието и рекъл: “Господи, пропъди господарите от моята земя или аз теб ще пропъдя!”

 

Бог се уплашил и смирено рекъл:

 

“Почакай, сине мой! Не бързай с лошо! Земята аз вече разделих и нова подялба няма да правя. На други дадох обилно с шепи, а колкото за твоите хора, не се бой. За тях ще откъсна късче от рая и ще им го дам”.  Рекъл и го сторил. Но кой е този, който някога е виждал рая на Земята?! Никой! Затова и народът ни разказва тази легенда.

В нея има известна истина. Не че в страна ни няма красота, която изобщо не са виждали други народи по света - има я! Но никой няма толкова хубост, събрана вкупом на малка земя.

Може би, заради нейната хубост, богатства, изгодно геополитически положение,

 

България е обект на мераци от близки и далечни “приятели”.

 

Какво ли не сме изпитали на своята гърбина, което е засягало всичко - култура, бит, дом, род, език и реллигия. А сега, когато земята ни я кръстосват и използват наши, чужди “доброжелатели”, не увяхва носталгията на отречените и унижените обитатели на аспаруховото райско кътче от Земята! Днес след 25 години социален хаос, българският народ - унижен, оскърбен, разорен и гладен е захвърлен зад борда на кораба на “възхода” и “величието” на европейците!....Горко ни!

  

Доц. д-р Георги Н. МИТКОВ, с. Самоводене, Великотърновско