nabore.bg

Литературен мегдан

Трамвай номер 3 ...

Квартал след  квартал

са в моя портал...

През "Младост"-и  минах :

Едно, Две, Три, Четири .

И всички  години

лежат в километри .

В "Хладилника"  също

бе  моята къща .

Камбаните  бяха

последната стряха .

На спирка от "Захарна фабрика", явно

не  чаках трамвай номер 3 за Бояна !

Трамвай  номер 3 е почти диагноза ,

която сега  към Орландовци вози ...

Трамвай  номер 3 –

корекция  малка.

Трамвай  номер 3 –

почти  катафалка ...

 

Лозан ТАКЕВ