nabore.bg

Като пенсионерите няма да намерите

На 12 ноември: Традиционна среща на редакцията на "Работническо дело"

В сайта Наборе.бг се получи следното писмо-покана от Георги Апостолов, журналист от стария официоз "Работническо дело". В него се казва:

Уважаеми колеги и приятели, ДК на ДКМС има честта и удоволствието да ви покани на традиционната среща на редакцията на вестник "Работническо дело".

Тя ще се състои на 12 ноември 2022 година - събота от 12 . 00 часа в ресторанта в квартал "Младост 1" в столицата на пазара, където правихме и последните си срещи.

Много ви моля уведомете ме за присъствието си за да запазим достатъчно места и осигурим продоволствието. Стойността на куверта е 32 лева (около 16 евро, за тези които ще пристигнат от еврозоната).

Ще се радвам да се видим, но пак моля - нека до понеделник знаем броя на присъстващите на това епохално и традиционно събитие.

Тъй като не всички са в електронната ми поща, то който има възможност нека съобщи и на други колеги.

С приятелство и уважение - винаги ваш Жоро Апостолов.

 

www.nabore.bg