nabore.bg

България

Съвременна България - тъжната истина!

Доц. Иво Христов със съкрушителен коментар в свое телевизионно участие:

 „Ние за 25 години си изпуснахме страната. България я няма, това е по-драматичното. "

 

 

 

 

 

Още коментари и анализи на доц. Иво Христов можете да видите тук!

 


Иво Ангелов Христов е роден на 5 септември 1966 г. в Киев. Магистър по право и доктор по социология на правото на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с дисертация на тема „Правна регулация и модерност – социологическо изследване на два типологични случая: Западна Европа и България“ (2003). Доцент е в катедра „Приложна и институционална социология“ във философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Преподава „Социология на правото“, „Теория на модернизациите“, „Историческа социология на модерните институции“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Специализирал е в Международния институт по право във ВашингтонСАЩ (2000), Московската школа за политически изследвания – Съвет на Европа: Москва–Стокхолм-Страсбург (2002), Университета „Карло Бо“ в УрбиноИталия (2005), Нойвалдег институт във Виена (2007).

Експертен сътрудник на Комисията по правни въпроси към 38-то39-то40-то и 41-то Народно събрание.