nabore.bg

Архивите са живи

Имало едно време: Старите вестници на Северозападна България

Читателят на сайта Наборе.бг Стефчо Кирин е издирил и събрал информация за излизалите преди сто и повече години вестници в Северозападна България. Днес ви предлагаме неговата любопитна справка по градове и издания:

  • Град Видин - вестник „ Дунав” 1924- 1927 г. отпечатани 9 броя.
  • Град Лом - вестник „ Дунав” 1915 г. отпечатани 5 бр. Собственик Илия Томов.
  • Град Лом - вестник „ Дунавът весело шуми” 1930 г. 1 брой.
  • Град Мездра - вестник „Искър” 1937- 1938 г.
  • Град Мездра - вестник „ Искър” 1885 г.
  • Град Вълчедръм - вестник „Цибрица”1903 г.
  • Село Арчар, Видинско - вестник „Акчар”1934 г., по късно излиза с името „Арчар”до 1937 г. Излизат общо 22 броя.
  • Село Люти брод, Врачанско - вестник „Рашов дол” излиза 1876- 1944 г.