nabore.bg

Като пенсионерите няма да намерите

В Стара Загора: Клубът на учителите ветерани вече е на 40 години

Клубът на учителите ветерани „Св. Климент Охридски“ в Стара Загора отдавна подготвяше своя 40-годишен юбилей. Той се очакваше с нетърпение от всички членове, защото още се помнеше тържественото честване на 35-годишнината, събрала културната общественост на града с филм за клуба, с песни и танци, с вълнуващи поздравления. Подготовката на такова събитие включва всички, ражда идеи, поражда радост и оптимизъм. Ръководството на клуба разработи специален план с много и разнообразни инициативи. Пандемията не позволи те да се осъществят дори в минимална степен.

            Клубът на учителите ветерани е създаден през октомври 1980 г. и отначало ползва базата на синдикалния дом. Създателите  ентусиасти са известни старозагорски учители, дейци в областта на образованието, преподаватели в институтите за подготовка на учители в Стара Загора и Пловдив. Първият председател е Христо Попов, оставил ярка следа в  Стара Загора като учител, директор и ръководител. Клубът се утвърждава бързо като място за социални контакти на учителите от града, той е център за поддържане на творческата атмосфера, за обогатяване на професионалните и културните интереси на своите членове. За богатата и разнообразна дейност разказва летописната книга. Когато човек разгръща нейните страници и чете репортажите и гледа снимките, разбира колко много ентусиазъм, радост, веселие и признание е давал клубът на своите членове. За 40 години са се сменяли много председатели и всеки  от тях  е оставял следа. С признателност и обич членовете на клуба си спомнят за Диана Динчева и Добринка Мирчева, а от 2011 г. председател е Мария Денева, която отдава много от своята енергия и професионален опит за издигане престижа на клуба.

Една от сбирките на клуба в Стара Загора

 

Казват, че на учителите са длъжници всички поети, но и сред самите учители ветерани има не малко творци. Много са книгите, издадени от членове на клуба с поезия и проза, с научни изследвания в областта на литературата, педагогиката, методиката на обучение, краезнанието, мемоари за изминатия път. Поетите Здравко Здравков, Цветана Балева, Видка Филипова, Магдалена Дончева, Мира Дочева внасят настроение и красота, ведрост и естетическа наслада, когато се обсъждат книгите им. По текстове на тяхна поезия се пеят песни от вокалната група, на които композитори са пак ветераните Пейчо Гайдарски и Михаил Янакиев. В истински празници на духа се превръщат тържествата за празнуване на юбилейните годишнини. А всяко тримесечие се празнуваха рожденните дни, което винаги е повод за веселие и приповдигнато настроение. Много ни липсват и екскурзиите до исторически места, които  са свързани винаги с очакване и вълнение от видяното, от наученото. Липсват ни срещите с писатели и поети, културните мероприятия в града, на които клубът е най-редовен посетител.

            По инициатива на клуба се проведе и първият учителски фестивал в Стара Загора под надслов „За Стара Загора – с песен и благослов“ през май 2015 година под патронажа на кмета Живко Тодоров. Тогава пред жури с председател акад. Кирил Тодоров на сцената на народно читалище „Св. Климент Охридски“ се представиха над 300 участници от 23 учителски клуба в страната. Членовете на клуба се събираха два пъти седмично – в кварталния клуб на ул. „Граф Игнатиев“ 41  за социални контакти на кафе и за  малки празници и в специална зала на читалището за  различни духовни мероприятия – срещи с писатели и поети, лектори, рецитали, обсъждане на книги и др. Очаквахме и ремонт на клубната база, но и тя отпадна. Единственото, което ни радва сега е, че няма болни от  нашия клуб от страшния вирус и ни крепи надеждата, че като  се пребори страната ни с него клубът ще продължи своята дейност, а това означава -   здраве и дълголетие на ветераните.

                                   

Янка МАСЛЕНСКА, Стара Загора