nabore.bg

Лични драми

Гняв: Събирам подписка срещу Теленор

Обръщам се към всички 900 жалбоподаватели, пострадали от измамите и надписванията, направени от чуждестранната фирма „Глобул”/Космо България Мобайл ЕАД/ вече TELENOR. Вълкът измамник си смени кожата, а ние, пострадалите, продължаваме да търпим шантаж, рекет, изнудване. Предлагам на всички жалбоподаватели да съзираме прокуратурата на България за престъпление срещу гражданите, да заведем колективен иск в съда за нанесените морални и материални загуби в размер на 900 000 /деветстотин хиледи/ лева, 900 жалби - 1000 лева за жалба.

 

Михаил ВАШКЕВИЧ, телефон 0882-273-163, vashkevich@mail.bg