nabore.bg

България

Премиера на нова книга: За океаните – с вяра, надежда и любов

Наскоро в София се състоя представяне  на новата книга на капитан първи ранг, проф. д-р инж. Илия Пеев „На океана с любов, вяра и надежда”.

Моногрофията е един от първите научни трудове, написани в Десетилетието на науките за океана в интерес на устойчивото развитие / 2021 – 2030г /, обявено от ООН на 05.12. 2017 г. Името на проф. Пеев е известно в морската научна маринистика като на страстен радетел на морската идея, застъпник на идеята за научна морска стратегия и автор на повече от 20 монографии, учебници, студии. Той има над 300 научни публикации и много доклади в научни конференции у нас и в чужбина. Като университетски преподавател работи предимно във ВВМУ „Н. Й.Вапцаров”, но чете лекции по психология и в други наши университети у нас и зад граница.

Авторът проф. д-р Илия Пеев

 

Премиерата на книгата беше в Руския културно-информационен център в София и на нея присъстваха много читатели и почитатели на научното творчество на професор д.пс.н. Илия Пеев – университетски преподавали, учени от различни институти и академии, военни моряци и летци, офицери от запаса, генерали и адмирали, психолози и педагози, журналисти, ръководители в обществени институции и организации.

Тук бяха дошли да засвидетелстват уважението си към автора и неговото творчество Снежана Тодорова – председател на УС на СБЖ; капитан I ранг о.р. Цвятко Дончев, военен журналист и редактор, председател на УС на Регионален център за евроатлантически инициативи и председател на УС на Националното сдружение на запасното войнство „За честта на пагона”; академик проф. д-р инж. Иван Величков Иванов, Председател на Академията за иновации и развитие на висшето образование (АИР) в Република България; Минчо Минчев, главен редактор на вестник „Нова Зора”; Валентина Лулева, директор „Връзки с обществеността и протокол“ на Министерството на транспорта и съобщенията и на Асоциацията на българските авиокомпании; контраадмирал о.з. Петър Иванов Странчевски, председател на Клуб „Военни моряци” заедно офицерите от ръководството на клуба кап. I ранг о.р. Никола Ялъмов и кап. I ранг о.р. Тодор Хаджимитев; професор д.с.н. Елка Николаева Тодорова от УНСС и НБУ; полковник о.р. Иван Петков Иванов, председател на УС на Съюза на ветераните от Българската гражданска авиация; полковник д.в.н. инж. Цветан Емилов Доганов, ветеран летец, военен пилот I клас; капитан I ранг о.р. Марин Петков, заместник-председател на Съюза на ветераните от войните на България; доцент д-р инж. Дилян Благов от УАСГ, председател на сдружение „Интегрален клуб по фантастика, евристика и прогностика Иван Ефремов“, редактор в сп. „Тера фантастика“, библиограф; полковник о.р. Петър Георгиев Стоев, земляк от родното село Жребичко на професор Илия Пеев, бивш командир на танкови формирования и редактор във военни списания и мн. др.

Част от книгите на професор Пеев

 

Обсъждането на монографията беше открито от Олга Николаева Широкова, директор на РКИЦ. Модератор на срещата беше доктор Константин Пеев, ръководител на отдел „Наука и образование” и отдел „Народна дипломация” в РКЦИ.

Със слово и видео проф. Пеев представи съдържанието на книгата си в пет глави, които са написани като ПЕСНИ за океана.Всяка една от петте океански песни започва с акварел на художничката Сияна Струнчева. Представени са фаровете на Българското черноморско крайбрежие. Още от заглавието на книгата лъха оптимизмът и голямата любов на автора към морето, към Световния океан. Авторът е плавал 11 години на надводни бойни кораби и подводници на Военноморските ни сили, както и на Учебно-ветроходния кораб „Калиакра”, Учебно-производствения кораб „Н. Й. Вапцаров”и др., където е провеждал своите научни изследвания по време на плаванията, в реално време. Затова те са автентични и оригинални. Не е често явление научен труд да е написан така романтично.

Проф. Пеев е носител на много отличия

 

Последваха изказвания на присъстващите, които подчертаха необикновената композиция на научната монография, написана поетично, като поезия. Затова и тя се чете увлекателно. Тази оригинална композиция на книгата се дължи на автора, който е поет по душа, писател по призвание и изследовател по професия. Научната монография на проф. Пеев има предимството да бъде полезно и приятно четиво както за учените-маринисти, така и за обикновените читатели. Със стила си на писане, с композицията си, с езика си, с емоциалността си авторът на монографията става първопроходец в  начина на писане на научен текст. С дълбок професионализъм авторът е изучавал и изследвал животът и работата на моряците в екстремните ситуации по времето на световната пандемия от ковид-19. Той уважава техния труд, прекланя се пред геройството им. Моряците днес са герои, те изпълняват задълженията си и са в услуга на цялото човечество, но и държавите са длъжни да им подсигурят условия, при които те работят спокойно и сигурно. Чрез моряците и учените - маринисти Световният океан, който е люлка на Планетата, може в бъдеще да бъде овладян по-пълно, да предоставя още хиляди работни места, да се превърне в един от основните източници за благата на хората, да служи за изхранване на човечеството.

Проф Пеев е инициатор и горещ привърженик и на идеята за учредяването на международна награда на името на Никола Йонков Вапцаров „Морето и машините”. Той е пламенен воин, който отстоява идеите си за превръщането на България и на Черно море в зона на мира.

С новата си книга той е достоен кандидат за наградата „Варна” в системата на науката и висшето образование и ще я носи с чест, заради  делата си на вапцаровец и учен! Пожелаваме лек път на новата му книга и осъществяване на мечтите му за океана, които се покриват с надеждите на човечеството за блага и просперитет!

 

Петра ТАШЕВА