nabore.bg

Литературен мегдан

Повест за Русия

Простете  ми  всичко, не  крия.

Бе искрено 

чисто по детски ...

Престъпно  обичах

Русия.

И вярвах

в Съюза  съветски ...

 

Престъпно  се  радвах

с Гагарин.

Прелиствах

Борис  Полевой ...

В човека  бе  моята  вяра.

И повест за  моя герой ...

 

Животът престъпен  остана

в табела за вчера –

вина.

В табела Табу

и  Забрана

на  вчерашна  човещина.

 

Лозан ТАКЕВ