nabore.bg

В джоба

По 50 лв. за Коледа ще получи всеки, чиято пенсия е до 251 лв.

Гражданите, чиито пенсии или сбор от пенсии заедно с добавките и компенсациите към тях са в размер до 251 лв. включително, през декември т.г. ще получат по още 50 лв., съобщиха от социалното минитерство. С тази сума преди Коледните празници ще бъдат подпомогнати 1 070 000 възрастни с най-ниски доходи.

За целта правителството одобри допълнителни  53 500 000  лв., които се осигуряват за сметка на икономии по централния бюджет и от вноската на Народното събрание по бюджета на държавното обществено осигуряване.

Коледните допълнителните суми ще бъдат изплащани заедно с декемврийските пенсии според предварителния график на НОИ.