nabore.bg

Като пенсионерите няма да намерите

Златен дебют: Пламенка Костова от Караманово издаде първа стихосбирка

Авторката Пламенка Костова

 

„С нежност и обич в сърцето“ е името на първата стихосбирка на пенсионерката Пламенка Костова от Караманово. Немалка част от стиховете на Пламенка Костова са се превърнали в песни, които от години се изпълняват от местните самодейни състави. „Стиховете се раждат от сърцето. Някои са изстрадани в продължение на много дни и безсънни нощи. Други – като песента за Караманово, се появяват на бял свят само за няколко часа“, споделя авторката на стихотворенията. През целия си жизнен път Пламенка Костова е работила като учителка и изцяло е била отдадена на децата. Именно те са и давали постоянен стимул, и енергия, за да не спира да твори. След пенсионирането си Пламенка продължава да бъде един от двигателите на обществения живот в селото, активен участник във всяко начинание на читалището.

Ученици от местното училище и днес пеят песента за Караманово, която се е превърнала в своеобразен химн на населеното място. Повечето от произведенията на Костова са свързани с любовта към родния дом и селото, към най-близките хора. Особено внимание в творчеството на Пламенка Костова се отделя на внуците. Тя има и цикъл от стихотворения, посветени на 150–годишнина от създаването на училището и юбилея от основаването на селото.

Кметът на община Ценово д-р Петър Петров поздрави авторката, като й подари икона

 

„Думите любов, обич, всеотдайност и духовна чистота са като водещо начало в творбите на Пламенка. Нейните стихове са посветени на родното място, училището, на хората, които обича“, споделя директорката на училището Диана Борисова. Пламенка Костова е поела ангажимента да напише книга за историята на Караманово. А община Ценово ще бъде един от спонсорите за отпечатване на книгата. „Докато мога ще бъда полезна на селото, на хората, с които живея и обичам. Това, което чувствам в родното си село е зареждащо като дъха на пелина, който винаги ме връща в детството“, споделя авторката на „С нежност и обич в сърцето“.  

 

Марий ПЕЙЧЕВ, с. Караманово, Русенско