nabore.bg

В джоба

НОИ съобщи: Пенсионерите със сметки в Корпоративна банка, могат да я „напуснат” до 2 юли

След като Българска народна банка постави под специален надзор „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД съгласно Закона за кредитните институции, Националният осигурителен институт (НОИ) информира хората, които получават пенсиите си в тези банки, че могат да заявят желанието си те да се изплащат чрез друга банка или чрез пощенска станция.

Пенсионерите, които желаят по-рано от 21 юли да имат достъп до средствата си от пенсията за юли, в срок до 2 юли могат да подадат заявление до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията им, за промяна на банката заедно с копие от документ на банката с номера на новата банкова сметка на титуляра.

Лицата, които искат да получават пенсията си чрез пощенска станция следва да подадат в съответното териториално поделение на НОИ заявление за изплащане на пенсията, като представят лична карта или удостоверение за регистрация по настоящ адрес.

По отношение на лицата, получаващи краткосрочни обезщетения за майчинство, болест и безработица в двете банки, НОИ ще прилага облекчена процедура. Те могат директно в съответното териториално поделение на НОИ да подадат декларация за промяна на банкова сметка, придружена с копие на документ, издаден от съответната банка.

 

Наборе.бг