nabore.bg

Лични драми

От пощата: Петелът солист

Рано сутринта преди изгрева на слънцето, през отворения прозорец в стаята  долита кукуригането на петел. Обикновено след първия глас, който дава тон, един през друг се включват други и започва  истинско надпяване. Сега  отговор от други петли не последва и гласът му потъва в тътена на трамваите и автомобилите. Трудно ми е да си представя кой и къде отглежда петел  в  близкия до центъра софийски квартал. Става ми жал за него, всяка сутрин той изпраща своя самотен зов за взаимност, но си остава  певец   солист.

Не са малко и хората, които като този самотен петел губят връзката със своя свят, далече от децата си, заминали  в други градове и държави и внуци, с които говорят на различни езици. Сменили пистата на маратона, те самотно влачат изморените си крака към финала. Но не само възрастните хора са жертва на този свят със сринати нравствени и семейни ценности. Много млади хора обсебени от кариерното си развитие, обладани от безконечните трудови ангажименти, изкушени от материалните придобивки, пренебрегват традиции като семейство, деца, родители и също  пеят своята солова песен.         

          Човешкият живот е най-ценното, най-скъпото  и единственото истинско  богатство, което притежаваме, а често гледаме на него като на суперевтина стока.

          Човек носи в себе си и светлината и тъмата... Защо не се стреми да живее в един красив, подреден свят, в който цари доверие, уважение и обич? Защо избира да се потопи  в бездната на алчността, егоизма и бедуховността? 

           Важно е не придобиването на пари, слава или на власт над другите, а  устояване на злото и запазване на човеколюбието.

           Да насърчаваме човещината в себе си!

                                                                

Лиляна ПИРИНСКА, Ловеч