nabore.bg

България

Въпроси от упор: Образовани ли са бежанците?

Какво образование имат бежанците? Европа е изправена пред този въпрос от години, но сегашната бежанска криза го изостри допълнително - включително и в България.

Зад приписаното ниско образование на пристигащите често се привижда риск от тяхното евентуално включване във фундаменталистки групи. А същевременно фактите за образователния профил на бежанците са малко, пък и не докрай достоверни. Войната унищожи архиви, университети и училища, чрез които можеше да проверим образователният ценз на тези хора. Повечето бежанци, пристигащи в Европа, идват от Сирия, а това означава, че в буквалния смисъл на думата те бягат под дъжд от куршуми. В повечето случаи тези хора просто не са имали възможността да понесат със себе си изрядно подготвени дипломи, както правеха икономическите емигранти от Източна Европа преди двайсетина години.

По данни на агенцията за бежанците, лицата, потърсили закрила в България, имат следния образователен ценз: 28% нямат образование, 32% имат начално образование, 23% имат основно образование. При хората с по-високо образование разбивката изглежда така: 12% са завършили училище, а по около 2% от бежанците имат дипломи съответно от университет или от полувисше учебно заведение.

Тези данни говорят за много неща, но включително и за това: значително по-малки шансове за интеграция.

 

Наборе.бг