nabore.bg

В джоба

Новина от НОИ: Готвят електронни досиета за пенсиониране

Тези дни в столицата се състоя заключителна информационна среща по проекта „Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ за нуждите на Националният осигурителен институт (НОИ).

Бяха представени резултатите от разработването и внедряването на интегрирана информационна система за пенсиите, в основата на която е електронното осигурително досие за пенсия за всяко осигурено лице и самоосигуряващ се у нас, съобщиха от НОИ.

По време на срещата бяха посочени основните предизвикателства при изпълнението на дейностите по развитието и въвеждането на институционална архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите. Фокус на представянето беше практическата реализация на електронното осигурително досие за пенсия, включващо всички източници на електронна информация, необходими за процеса по отпускане и изплащане на пенсии, в структуриран вид и дигитализирани неструктурирани документи. Социалните рботници и IT-специалисти бяха запознати и с процеса на консолидация на различни информационни източници за осигурителен стаж и доход с други документи и данни, необходими при пенсиониране. Не стана ясно кога ще бъде въведено електронното досие за пенсиониране за всеки български гражданин.

 

www.nabore.bg