nabore.bg

България

Нова книга: Спомени за генерал Яко Молхов

Наскоро в столицата бе представена новата книга „Спомени за един незабравим генерал“. Изданието е за генерал-лейтенант доцент Яко Молхов, който има 47 години служба в Българската армия. Военната си кариера офицерът приключва като заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия.

Генералът, който вече не е между нас, беше член на Президиума на ВАК по военните науки. Дълги години след пенсионирането си беше заместник-председател на Съюза на ветераните от войните на България. Генерал Молхов е носител на висши държавни награди и отличия. Лауреат е на Димитровска награда за наука. Активно сътрудничеше като консултант на редица корпорации при разработка на автоматични системи за управление.

Книгата представлява своеобразен сборник от спомени за генерал-лейтенант доцент Молхов. Сред авторите в изданието са генерал-лейтенант от резерва Атанас Запрянов, проф. Трендафил Митев, полковник от резерва доц. Александър Колев, полковник от резерва проф. Милан Петров, полковник от резерва Симеон Краликов, полковник Станков, полковник от резерва Илия Илиев, полковник от резерва доц. Станчо Станчев, Юри Гилин, Здравка Евтимова, полковник от запаса Аврам Молхов и Стефан Петришки.

Той мечтаеше да промени армейския живот, се посочва в предговора на книгата, да го постави на научно-прагматична основа, да усъвършенства организацията, структурата, динамиката, ръководството на войските, да разшири възможностите за снабдяване на армията с най-нови образци военнотехнически средства и системи за водене на съвременния бой.

Представянето бе организирано от Съюза на ветераните от войните на България, СОСЗР, Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и семейството на генерал-лейтенант доцент Яко Молхов. Съставител на книгата е синът на генерала д-р Валери Молхов.

Наборе.бг