nabore.bg

България

Надникнете в сайта Grajdanomer.bg – няма да съжалявате

„Гражданомер" е интерактивна интернет страница, свързана с  основните граждански и политически права, гарантирани от българското законодателство. Под формата на поредица от тестове, всеки, който има желание,  може да провери наясно ли е как функционират институциите у нас, знае ли какви са правомощията на президента, министър-председателя и народните представители, познава ли механизмите на съдебната власт, формите на гражданско участие в изработването на публични политики, правата и задълженията си като избирател...

Попълнилите тестовете ще виждат както собствените си резултати, така и верните отговори на въпросите, които са сбъркали.

Въпросите са разделени в пет групи – демократични принципи, институции, местна власт, защита на гражданите, избори и избирателни права.

Само един е верният отговор, който се избира измежду няколко  посочени.

На въпросите трябва да се отговори за определено време. Ако потребителят не успее да се справи в определения срок, отговорите се приемат за грешни.

През сериозната материя на конституционните ни права и задължения ни превежда едно симпатично човече, което кръстихме Гражданко.

Гражданко влиза в различни роли- кмет, депутат, гласоподавател, дипломант или накратко – гражданин, който иска, може и трябва да управлява и променя живота си и този на страната си. Гражданко е авторска заслуга на карикатуриста Ивайло Нинов, специално създаден за проекта герой.

Целта на проекта е да измери равнището на знанията на хората за техните граждански права и да засили желанието им за активно участие в процеса на вземане на решения. Получените данни за степента на познаване на функционирането на управлението и възможностите гражданите да влияят върху националните и местни политики ще станат основа за бъдещи проекти за повишаване на информираността и гражданско образование.

Проектът е насочен към активните хора, които получават информация и знания от интернет. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа.

Още - в www.grajdanomer.bg