nabore.bg

Лични драми

На трапезата като на празник: Не сядайте на масата по шорти и потници

Древните гърци издигали в култ яденето. Всяко събиране на трапеза се предшества от дълги приготовления, обсъждане на блюдата, на напитките. Добрите готвачи в древността били ценени повече от лекарите, а изборът на сътрапезници понякога предизвиквал политически кризи…

Днес поради различните по време служебни задължения все по-рядко сядаме да ядем заедно. Решите ли да създадете и утвърдите тази традиция, определете един час, например 19 и го обявете за задължителен за членовете на вашето семейство. Постарайте се тъкмо за това всичко да бъде по-грижливо приготвено и по-красиво поднесено –

 

върху бяла покривка, с хубави прибори,

 

красиви салфетки, запалена ароматна свещ, цветя въ вазата. Спрете се на определена тиха музика и нека тя да стане фон на вашите семейни вечери. След време това може да се окаже незабравим спомен за вашите деца.

На семейната вечеря не се водят проблемни тежки разговори, не се говори за пари, болести, неприятности в службата или други тревоги. Не се разказват неприлични вицове, нито се одумват общи приятели, съседи. Тъкмо родителите са длъжни да наложат тон на леки, шеговити разговори, които да ангажират всички. Четенето на книга или вестник на масата, както и говоренето по мобилен телефон би трябвало да се избягват. Добре е децата да бъдат приучавани

 

да не започват да се хранят преди родителите

 

им седнат на масата, и да останат на масата, докато родителите им не станат. Може да изглежда старомодно, но това са дребните жестове на почит към по-възрастните, които правят живота по смислен.

Сядането на семейната трапеза и споделянето на обяда или вечерята е добре да става ако не с официално, то поне с прилично облекло, без шорти, потници, бюстиета, хавлии или ролки на главата. Хлябът, казват старите хора, трябва да бъде уважаван. Затова някога, преди да разчупят питката за вечеря, я целували и всеки правел ритуален кръст с благодарност към хляба.

                                                            

Дора НИКОЛОВА, Пловдив