nabore.bg

Тежката дума

Мишена: Я да върнем матриархата!

Европа иска да изравним пенсионната възраст за мъжете и жените - такава била тенденцията на Стария континент. У нас, обаче, нежният пол получава почти двойно по-малко пари за старини от силния, но пък живее малко по-дълго от него. Това поражда някои въпроси от медикосоциополитически характер, на които отговори Европа, поне засега, не дава.

Кога ще се изравнят и пенсиите за двата пола? Може би когато преди това се изравнят и заплатите им? Уж не сме в Ориента, а българката масово получава по-ниски възнаграждения, освен че върти къща и гледа деца и внуци.

Кога жени и мъже ще се изравнят по заемани ръководни длъжности? Няма ли тогава светът да стане малко по-добър? С други думи, няма ли един класически матриархат да върши по-добра работа от всякакви реформи, понеже мъдрите у нас продължават да мъдруват, а лудите не се налудуваха?

Остава и един въпрос с повишена трудност – a кой ще ражда? 

    

Христо КУФОВ


Христо Куфов

Христо Куфов