nabore.bg

България

Престижна медийна награда за проф. Лилия Райчева

С престижна медийна награда се завърна проф. д-р Лилия Райчева. Призът е за най-добър доклад в секцията „Медийна грамотност развлекателна индустрия” на Международната конференция по комуникационен мениджмънт.

Конференцията се организира за пети пореден път от Института по комуникации Mudra (MICA) в Ахмедабад, Индия. Тя се проведе от 11 до 13 януари 2018 г.

Темата на доклада на проф. Райчева „Демографски и съдържателни недостатъци в медийната екосистема” е развита на базата на PEST анализ, като се очертават тенденциите и предизвикателствата пред развлекателната индустрия в политически, икономически, социален и технологичен аспект.

Разработката е осъществена в рамките на акцията „Еволюция но четенето в ерата на цифровизацията“ и е подкрепена от изследователските проекти Националния Фонд за научни изследвания.

Проф. Лилия Райчева е преподавател в Катедра „Радио и телевизия” на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Била е хоноруван преподавател в УНСС, Бургаския свободен университет, Варненския свободен университет и Икономическия университет във Варна. Била е гостуващ преподавател в редица университети в САЩ. Автор на книги, проекти и публикации по проблемите на телевизията в България и чужбина.


Проф. д-р Лилия Райчева

Проф. д-р Лилия Райчева