nabore.bg

България

Комисията по дискриминацията изпреварила Истанбулската конвенция

Държавни чиновници от 2007 г. се тръшкат, че темата за лесбийките и гейовете е слабо засегната в учебниците и шестокласниците няма откъде да прочетат, че Оскар Уайлд е педераст

 

Доста време преди дискусията за Истанбулската конвенция, по темата за сексуалните малцинства и отклонения също е „разсъждавала” в свое изследване и Комисията за защита от дискриминация. Изследването е финансирано Програмата за заетост и социална солидарност „Прогрес (2007-2013)” на Европейската общност. Това става в периода 2007-2013 година.

В анализа на проучването Комисията по дискриминация „много страда”, че „темата за ЛГБТ (лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални) не присъства в текстовия и илюстративен материал на прегледаните учебници”.

Изреждат се куп провинили се издателства и техни учебници. Членовете на антидискриминационната комисия (тогава председател й е Кемал Еюб, бивш депутат от ДПС) се възмущават, че в учебниците за е пропуснато да се спомене за българските ученици, че британският писател Оскар Уайлд е хомосексуалист.

За голям грях се счита, че в много учебници и помагала е разказано, че сексуалното общуване става между мъж и жена и никъде ги няма лесбийките, педерастите, бисексуалните и транссексуалните... А ето и пълният списък на хората, които са направили изследването и са се подписали под него. И сигурно са взели пари за това:

 

Ръководен екип на изследването:

 

Кемал Еюп – председател на Комисията за защита от дискриминация

Лало Каменов – зам.председател на Комисията за защита от дискриминация

Есен Фикри – член на Комисията за защита от дискриминация

 

Експертен състав на референтна група по независимото изследване:

 

1.Ралица Сечкова - експерт по социално планиране на социалните услуги към „Уницеф-България”

2.Георги Богданов -  изпълнителен директор на Национален ромски център ”Свети Георги”

3.Ванина Стоянова - етнолог

4.Грета Савчева - представител на Комисията за защита от дискриминация.

5.Татяна Кметова - изпълнителен директор Фондация „Център за изследване и политики на жените” гр.София.

6.Кристина Йорданова - главен асистент по „Българска литература след Освобождението до Първата световна война” към Софийски университет „Св.Климент Охридски”

7.Камелия Илиева  - представител на Комисията  за защита от дискриминация

8.Боян Захариев -  експерт към Институт „Отворено общество”

9.Проф. Ирина Колева - преподавател в катедра „Етнология” към Софийски университет „Св.Климент Охридски”

10.Елка Божова -  експерт „Национално сдружение на религиозните общности”

11.Людмила Драгоева - управител на „Център за социална рехабилитация и интеграция”

12.Веселина Билял  - представител на Комисията за защита от дискриминация

13.Станка Шейновa – експерт Министерство на образованието, младежта и науката

14.Пенка Иванова – директор на дирекция в  МОМН

15.Мукаддес Налбант -  независим експерт в сферата на образованието

16.Иван Игов – Сдружение „Дружество на психолозите в България”

17.Методи Коралов – преподавател  в СУ „КЛ.Охридски” гр.София и експерт към сдружение „Дружество на психолозите в България”

А ето и красноречив откъс от споменатото Национално независимо изследване на Комисията за защита от дискриминация на Република България на тема: „Стереотипи и предразсъдъци в учебници, учебни помагала и образователни програми и планове за  подготвителното и основното образование”...

 

6. Признак „сексуална ориентация”

 

„След преглед на учебниците и учебните помагала на отделните степени на образование: предучилищна, начална, прогимназиална и гимназиална, се наблюдава следната картина:

Темата за ЛГБТ не присъства в текстовия и илюстративен материал на прегледаните учебници. На някои места са отбелязани само текстове и илюстрации съвсем периферно свързани с темата, които по скоро илюстрират пропуснати възможности за повдигане поне малко на табутата, наложени върху чувствителна тема за хората с различна сексуална ориентация. Сексуалната ориентация е тема, за която не се говори, обръща се внимание, когато някой бъде засегнат или си търси правата, и то четем по вестниците или  гледаме по телевизията, за това е необходимо в учебното съдържание да бъдат включени такива теми или дискусии , за да могат да бъдат изчистени предубежденията, които обществото налага. В учебниците от подготвителна степен от прегледаното учебно съдържание липсват каквито и да било данни за споменаване и/или обсъждане на темата за сексуална ориентация на индивида. Същата картина наблюдаваме и като цяло в учебното съдържание на издателствата „Просвета”, „Просвета” основано 1945г, „Булвест 2000”, „Даниела Хубенова” и „Анубис”  за начална степен на образование.

 От направения преглед на учебниците и учебните помагала за прогимназиална степен на образование е установено следното:

„Български език”за 6-ти клас. 2007 г., „Просвета” Стр. 29  Има откъс от произведение на Оскар Уайлд. За самия Оскар Уайлд, за когото е известно, че е бил с различна сексуална ориентация, нищо не се споменава.

„Човекът и природата” за 6-ти клас. 2011 г., „Анубис” Стр. 127. в раздел, посветен на размножаването на животните се споменава, че в природата се срещат животни, при които мъжките и женските полови органи се образуват в един и същ организъм и че тези животни се наричат хермафродитни. Стр. 150-151. В раздела за половата система, става дума за пубертета и развитието на вторичните полови белези. Описана е мъжката и женската полова система. Нищо не се споменава за хора с различна сексуална ориентация. Стр. 154-155. Изброени са болестите, предавани по полов път и начините за предпазване от тях, включително използването на презерватив. В целия текст хипотезата е, че сексуалното общуване става само между мъж и жена, въпреки, че на няколко пъти е използвана неутралната дума партньор.

 

Извод:

 

Най-общата препоръка в този контекст е да бъде създадена работна група с участието на психолози и педагози, която да прецени от каква възраст е целесъобразно в учебниците да влизат теми, свързани с отделни аспекти на сексуалното възпитание и особено с темата за ЛГБТ.  Вероятно  при по-малките ученици е подходящо поне да се изисква при определени известни личности с принос към историята, политиката, науката и културата, за които е известно, да се отрази, че са имали различна сексуална ориентация, това да бъде споменавано в учебниците, когато се представят подробности от живота им. Такава практика вече е въведена или се обсъжда в други страни. Примери могат да бъде взет пример от Испанското министерство на образованието, което е намерило подхода и начина да бъде информирано  подрастващото поколение. За това прилагамe следните страници, за да знаем как да намерим подхода и начина към децата:

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=12059 (http://books.google.com/books?vid=ISBN8436941691&hl=es&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=true)

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=11476 (http://books.google.com/books?vid=ISBN8436937716&hl=es&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=true)

http://articles.sfgate.com/2011-07-15/news/29776245_1_textbooks-gay-rights-safer-schools 

Jenings, Todd & Ian Macgillivray, A Content Analysis of Lesbian, Gay, Biseual, and Transgender Topics in Multicultural Education Textbooks, 2011, Routledge.”

 

Наборе.бг