nabore.bg

България

Кой е срещу България и православието: Нова книга дава отговор на въпроса

Трудът „България – Мизия, Тракия и Македония” на историка Димитър Йончев анализира паралелната власт, която работи против отечеството ни

 

Излезе новата книга на историка Димитър Йончев „България – Мизия, Тракия и Македония” (Паралалната власт срещу българите, България и православието).

Тръгвайки от древността авторът прави анализ на всички исторически противоречия и колизии, дошли отвън и притискали българската държавност векове наред. Димитър Йончев не се страхува да влезе в научен спор със свои колеги историци, даже по утвърдени факти от миналото на страната ни.

Драматични геополитически обрати в родната история са разгледани в книгата аргументирано и обективно, без да се да напуска полето на научното познание.

Нека цитираме и предговора към книгата, който добре представя намеренията на автора да вземе перото и напише своя труд:

– Лев Николаевич, изненадах се, че Ана Каренина се хвърля под влака и се самоубива.

–          И аз се изненадах.

–          Но как така? Нали вие пишете романа.

–          Аз го пиша, но така диктуват законите на живота, отговаря Толстой.

Гениалността на писателя е и в това да вникне, разкрие и да тръгне по закономерностите в живота.

В историческата наука нещата са много по-достъпни и прости. Но тук историкът се натъква на трудността, че исторически факти, събития и процеси са преиначавани и видоизменяни. По думите на Лев Гумильов, при „историята е търсене на истината, защото сведенията в древните източници са оплескани с лъжи като воняща кал“.

Уважаеми читателю, наложи се да се върна доста назад във великата история на българите. В търсене на истината, се сблъсках и видях как „сведенията в древните източници са оплескани с лъжи като воняща кал“. Направо се озовах във вонящо историческо тресавище. Тръгвайки през това вонящо историческо тресавище, търсейки опорни точки на исторически истини, се предвижвах, вървях, за да се добера до наши дни. Озовавайки се в нашето съвремие, останах изненадан с каква измислена и преиначена история живеем. Преиначена история, с всичките ѝ отражения върху самочувствието на българите, общественото съзнание и българската политика.

Уважаеми читателю, предоставям на вашето внимание моя път през вонящото историческо тресавище в търсене опорни точки за великата история на българите.

Димитър Йончев, София, юли 2021 г.

***

 

Полковник о.з. доктор на историческите науки Димитър Йончев


Кой е авторът на книгата? Димитър Йончев е роден през 1947 г. в София. Завършил е военно училище, ВА “Г. С. Раковски”, кандидат на историческите науки. В продължение на години професионалните му интереси в голяма стенен са свързани с българо-гръцките отношения. От началото на осемдесетте години има определени научни интереси в областта на българския национален въпрос и българо-гръцките отношения през периода на Втората световна война и най-новата ни история. Автор е на няколко книги и редица статии.

 

www.nabore.bg