nabore.bg

В джоба

Важно: Как ще се пенсионираме през следващите 7 години?

Държавен вестник” публикува последните промени в условията за получаване парите за старост

 

В брой 23 на Държавен вестник, постановление 47 бяха обнародвани следните промени (чл. 15 , ал.1 т. 3-9) касаещи пенсионирането, според които промени в периода 2014 - 2021 първа година ще можем да се пенсионираме за осигурителен стаж и възраст, ако отговаряме на следните условия:

-         от 1 януари 2014 г. – пенсионирането става  при възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж  34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете;

-        от 1 януари 2015 г. – при възраст 61 години за жените и 64 години за мъжете и осигурителен стаж 35 години за жените и  38 години за мъжете;

-        от 1 януари 2016 г. – при възраст 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете;

-        от 1 януари 2017 г. – при възраст 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 35 години и 8 месеца за жените и 38 години и 8 месеца за мъжете;

-        от 1 януари 2018 г. – при възраст 62 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години за жените и 39 години за мъжете;

-        от 1 януари 2019 г. – при възраст 62 години и 4 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 4 месеца за жените и 39 години и 4 месеца  за мъжете;

-        от 1 януари 2020 г. – при възраст 62 години и 8 месеца за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 36 години и 8 месеца за жените и 39 години и 8 месеца за мъжете;

-        от 1 януари 2021 г. – при възраст 63 години за жените и 65 години за мъжете и осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.“

Постановлението влиза в сила със задна дата - 1 януари 2014 г.

 

Източник: Клуб 50+