nabore.bg

България

Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

"Спасявайки делото на св.св. Кирил и Методий, България е заслужила признателността и уважението не само на славянските народи, но и на света. И това ще бъде така, докато човечеството влага истинско съдържание в думите напредък, култура и човечност... "

проф. Роже Бернар, известен френски славист 

 

История


3Въздигането на Кирил и Методий като равноапостоли и велики християнски учители става в България още с идването на техните ученици през 886 г., а сведения за отбелязване на празника им на 11 май има още през XII век. В епохата на османското владичество българската държава изчезва от политическата карта на Европа, но остава „Държавата на духа”, по думите на големия руски славист и културолог акад. Дмитрий Лихачов.

Свидетелства за честването на празника са открити в арменска летопис от 1813 г.,  където се споменава за честване на 22 май 1813  г. в Шумен (датата 22 май в този летопис може да с приеме, че е по т.нар. нов стил – Григорианския календар, а по действащия в българското общество в Османската империя църковен литургичен календар е било денят на св. Кирил и Методий). Има сведения, че организатори на това честване през 1813 г. са гагаузи  от Шумен.

В съвременната историография се приема, че за първи път в епохата на българското Възраждане на 11 май 1851 г. в епархийското училище „Св. Св. Кирил и Методий” в Пловдив по инициатива на Найден Геров  се организира празник на Кирил и Методий – създатели на първата славянска азбука, глаголицата.

 


 

Поздравяваме читателите си с едно стихотворение, посветено на създателите на българската азбука - Солунските братя Кирил и Методий.


Успение на Св. Константин-Кирил Философ, поч. 869 г.

                                                     моли се за нас, окаяните

                                                                            Методий

Който е чул тътена на гръмотевицата,

трябва да го преведе на езика на глухите,

а който е видял светлината на целия свят,

нека опише видението си на слепите.

 

Глухите ще чуят, а незрящите ще видят

как проговаряш в съня си, славни Кириле,

макар устата ти да остава безмълвна.

 

Кой бог, прочее, говори с устата си

и кой бог пише със собствената си ръка?

 

Мъдри Кириле, ти си мостът, на който се срещат

магарето на бедния с носилката на папата,

слънцето на Изтока и слънцето на Запада.

 

Искам да пиша на език говорим!

Няма варварин, срещнат с почести в Рим!

Чуваш ли брат си Методий? Амин.