nabore.bg

Лични драми

Юбилей: Болницата в Плевен стана на 150 години

Тя е открита по заповед на Мидхад паша

 

Наскоро плевенската болница навърши 150 години. През 1865 г., в брой 21 на вестник "Дунав" се съобщава, че е открита първата болница в България. До тогава сред населението царяло невежество и суеверие, а сред турците - и верски фанатизъм. Поради лошите битови условия, липсата на всчкаква канализация и недостига на вода, хората масово измирали.

 

Чумата, холерата, едрата шарка

 

 и други епидемии били чести гостенки. По това време в Османската империя поробеното население започва да надига глава, създава се револиционна обстановка. За да спре разлагането на феодалната империя, управителят на Плевенският виалет Мидхад паша въвежда реформи. Една от тях е в здравеопазването. По негова заповед се открива болницата, а средствата за нейното построяване вземат от вакъфските чифлици и от десятъка на населението от Марашки Тръстеник.

Първоначално в болницата

 

имало само един лекар и 2 санитари.

 

Първият лекар бил немец - д-р Брюе, а вторият д-р Роберт Гейзер от Швейцария. След Освободителната война временното руско управление предава болницата на градската община. Разкриват се 4 нови специализирани отделения и се поставя началото на организираната здравна помощ. Днес многопрофилната болница за активно лечение в Плевен има 930 легла, 60 клинични отделения и 7 лаборатории. От 2001 г тя е и университетска болница. Тя е най - голямата болница в Северна България.

  

Румяна ПАНЧЕВА, Плевен