nabore.bg

България

Изложба в столицата: Анастас Дудулов и неговото време

„Бюст на мъж” (брат на скулптора), 1921 г., галванизиран гипс

 

От 7 декември, 2021 г. до 20 февруари, 2022 г. ще продължи изложбата за 130-годишнината от рождението на скулптора Анастас Дудулов в Софийската градска художествена галерия. Откриването ще бъде на 7 декември, вторник, от 18.00 часа.

Анастас Дудулов е име, известно в българското изкуствознание, но личността и творчеството му са непознати и непроучени. Основавайки се на запазения архив на скулптора и със стремеж за максимална пълнота, настоящото изследване и изложба представят изкуството на Дудулов, систематизират творбите му, ситуират ги в неговото художествено развитие, възстановявайки творческия път на автора.

„Скръб”, 1919 г. , тониран гипс

 

Скулптурата на А. Дудулов отразява посоките, тенденциите, идеите, увлеченията на своето време. Неговият най-активен творчески период съвпада с най-динамичните в художествено отношение десетилетия у нас, това е времето между двете световни войни. Опиращ се на традициите в българското изкуство, обогатен с нов поглед от досега с европейското художествено развитие, изразител на родната тематика у нас и дълбоко свързан с народа, на когото посвещава толкова много образи, скулпторът създава едно безспорно разнообразно по съдържание и жанр творчество.

„Войнишки поход” (из цикъл „Война”), 1933 – 1934 г., дърво

 

За по-пълното разбиране на пластическите решения и идейното съдържание в скулптурата му е важно тя да бъде разглеждана в своя контекст. Така по-ясно се очертават явления и процеси в художествения живот у нас от първата половина на ХХ век, изпъкват тенденции и посоки, за чието формиране и разивитие Дудулов дава своя принос.

„Маска” – портрет на Бинка Златарева, 1930 г., теракота, патина

 

Именно с тази идея в настоящата изложба са представени произведения и на други автори, негови съвременници. Това кураторско решение дава възможност за интересни съпоставки и разкрива важни аспекти от развитието на пластическия език в българското изкуство през първата половина на ХХ век.

„Усилни години”, мед

 

Изложбата, включваща над 80 произведения, се реализира в партньорство с Държавна агенция „Архиви“ и с участието на творби от Националната галерия, Художествената галерия „Станислав Доспевски“ – Пазарджик, галерията „Димитър Добрович“ – Сливен, галерията в Казанлък, галерията в Русе, Националния военноисторически музей, Националния литературен музей и няколко частни колекции.Освен скулптури на Анастас Дудулов, са представени също така работи на Иван Лазаров, Кирил Шиваров, Андрей Николов, Мина Иванов, Пандо Киселинчев, Васил Зидаров, Костадин Дивчев и др.

 

www.nabore.bg