nabore.bg

Обяви

10 години без Марияна Пашева-Станкова

- юрист от Пловдив (4.Х.1954 г. – 23.ХІ.2006 г.)

 

Годините минават, а често те сънувам

и вече десет години един и същи сън –

събуждат ме последните ти думи:

„Благодарна съм, че теб съм си избрала за другар“.

 

Защо ми беше тази благодарност,

да бе си тръгнала от мен обидена.

Обидените понякога се връщат,

разплакани за прошка се прегръщат,

за да останат заедно завинаги!

 

Съпруг Станчо, Вършец