nabore.bg

Докторе, защо?

Здравната каса предвижда допълнителни изследвание на пациентите през 2014 г.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса заедно с Българския лекарски съюз обсъди и прие Националния рамков договор (НРД) за 2014 година. Решено бе в рамките на 30 дни след изписване от болница пациентите да имат право освен на двата задължителни прегледа, и на изследвания – ако лекуващият лекар прецени, че са необходими, за сметка на лечебното заведение за болнична медицинска помощ.  

Облекчена е процедурата при лечение на остри състояния с необходимост от последваща физиотерапия. Така например, когато пациент с инсулт е лекуван по клинична пътека в болница, лечебното заведение ще може директно да го насочи за физиотерапия, без да е необходимо да го препраща към общопрактикуващия лекар за направление.

 На 2 декември т.г. преговорите ще продължат по обсъждане на цените на медицинските дейности и техните обеми.