nabore.bg

България

Тревога: Затварят читалището в най-голямото пловдивско село

Проблемът е главно финансов

 

Читалище „Светлина-1929 г.” в едно от най-големите пловдивски села, затваря врати заради финансови проблеми. Според служителите на читалището в село Труд проблемът е дошъл през лятото на миналата година, след решението институцията да напусне Сдружението по Задълженията и договорите "Марица". В резултат на излизането на “Светлина” от дружеството, парите на читалището са орязани с близо 17 000 лева от полагащата му се за 2014 година държавна субсидия, твърдят от ръководството му. Така се стига до неизбежния изход от ситуацията, а именно “Светлина” да бъде закрито.

 

Неприятностите за читалището започват

 

през лятото на 2013 година. Тогава ръководството на институцията е сменено и са назначени нов председател и настоятели. Новите управници на “Светлина” обаче се сблъскват с много нередности.

Оказва се, че осигуровките на служителите в читалището са изплащани от името на “Марица”.

По тази причина на общо събрание „Светлина-1929 г.” село Труд напуска Сдружение „Марица”. Това решение обаче носи своите негативни последици. В “Марица” членуват 17 от общо 19 читалища в района. Според служителите на “Светлина”, сдружението “оказва влияние върху членовете си и всички 17 читалища се обединяват срещу нашето за назидание, за да не дръзне и друго читалище да се опълчи срещу “Марица”.

Действията срещу “Светлина” се случват при разпределението на държавната субсидия, което се извършва от комисия, назначена от кмета на общината. В органа влиза по един представител на всяко читалище. Рещенията според “Светлина” се взимат с мнозинството на членуващите в “Марица” 17 от общо 19 читалища в пловдивско. А те са в ущърб на читалището в село Труд. Така при раздаването на парите от държавната субсидия,

 

“Светлина” е ощетено с общо 17 000 лева. 

 

“В следствие на натрупаните задължения (най-вече за заплати на служителите си, които два месеца работеха заради децата и потребителите) читалищното настоятелство при читалище „Светлина-1929 г.” с. Труд реши да затвори за неопределено време читалището до разрешаване на финансовите проблеми и адекватна реакция от страна на общинското ръководство”, обясняват от институцията. За затварянето на читалището е уведомена общинската администрация, министерството на културата, както и областния управител на град Пловдив. Жителите на Труд пък искат да се свика събрание заради случилото се със “Светлина” и ако трябва да започне гражданска инициатива против затварянето на читалището.

 

Наборе.бг


Парите на читалище “Светлина” са орязани с близо 17 000 лева от полагащата му се за 2014 година държавна субсидия.

Парите на читалище “Светлина” са орязани с близо 17 000 лева от полагащата му се за 2014 година държавна субсидия.