nabore.bg

Свят широк

Въпроси от упор: Защо работят германските пенсионери?

Пенсионерите в Германия са към момента 17 милиона. Около 2 760 000 от тях продължават да работят. Което ще рече, че от 2000 година насам броят на трудещите се пенсионери е нараснал с цели 60 %. Мнозина от работещите пенсионери вече са навършили 75 години.

Според Херберт Бушер от Института за икономически изследвания, основната причина за растящия брой трудещи се пенсионери се дължи на факта, че днес възрастните хора в Германия остаряват по-бавно в сравнение с предишни поколения. Те се чувстват здрави и трудоспособни въпреки напредването на възрастта. Днес хората на по 65 г. не се чувстват стари и изнемощяли. Затова те търсят някакъв вид дейност - било на доброволни начала или срещу заплащане", обяснява Бушер.

Синдикатите и социалните сдружения гледат на нещата другояче. Според тях пенсионерите работят поради простата причина, че парите не им стигат. Херберт Бушер не е съгласен с това твърдение. Той напомня, че финансовата ситуация на възрастните хора не бива да се измерва само въз основа на данните за държавната пенсия. "Нека не забравяме, че много хора в Германия имат и частни пенсионни застраховки, които също им носят пари", казва Бушер.

Експертът Карл Бренке има още едно обяснение за високия брой трудещи се пенсионери. Според него това се дължи и на променените условия на труд. "В много сфери трудът вече не натоварва физиката така, както преди. Затова възрастните хора могат да работят по-дълго", казва той. Показателни в това отношение са техническите и академичните професии. "Висококвалифицираните едва ли са застрашени от бедност след пенсиониране. Което означава, че те работят не защото им трябват пари, а просто защото им се работи", казва Бренке.

 

Наборе.бг