nabore.bg

В джоба

Йордан Христосков: Заради скока на цената на тока ще увеличим енергийните помощи

Размерът на енергийната помощ ще се увеличи с процента на повишение на цената на електроенергията, заяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков.

„При увеличение на тока например със 7 %, месечната енергийна помощ ще бъде в размер на 70.47 лв.“, посочи министър Христосков. Той поясни, че при този вариант ще бъдат необходими допълнително малко под 5 млн. лв. „Давам пример със 7%, но Министерски съвет не може да влияе върху решенията на държавния регулатор с колко и откога да се увеличи токът“, подчерта вицепремиерът.

Той съобщи, че голяма част от хората с вече подадени заявления за този вид помощ са получили сумите за ноември и декември. „Разликата, на която те ще имат право след увеличението на тока, ще се изплати през януари следващата година с енергийното подпомагане за първите три месеца на 2015 г.“, поясни министърът. До момента само през септември са изплатени близо 9.5 млн. лева за целеви помощи за отопление. Хората, чийто молби ще се обработят след повишението на тока, ще получат новия размер на помощта.

Министър Христосков увери, че и при следващи очаквани повишения на цената на електроенергията хората, които получават помощи за отопление, ще бъдат компенсирани. Целта е да не се разшири кръгът на енергийно бедните.

Социалните плащания за септември се извършват в срок. Платени са всички семейни помощи за деца, помощите за отопление, месечните социални помощи и заплатите на приемните родители. В рамките на законоустановения срок до края на месеца остават да се платят добавките за социална интеграция на хората с увреждания, помощите за ветераните от войните и средствата за медицински изделия.

 

Наборе.бг


Вицепремиерът и социален министър Йордан Христосков

Вицепремиерът и социален министър Йордан Христосков