nabore.bg

Свят широк

Гърция: Замразяват издаването на нови пенсии през 2014 г.

Евросъюзът натиска южната ни съседка за крайните мерки

 

Представители на  европейската  тройка  са  твърдо решени  да  ограничат  разходите за  изплащане на пенсии  в  Гърция, тъй  като   направените  завишения  на  възрастта  за  пенсиониране  от януари  2013 година  не са  дали  очакваните  резултати.  Добавените за определяне на пенсионната възраст още 2 години /62 за  получаване на пенсия в намален размер  и  67  за  пълното й съответствие/  не  намалява, а обратното, увеличило е  разходите   към  пенсионния  фонд. Несъответствие, според тройката,  с  набелязаните цели е  допусканото от закона  излизане в пенсия  на хора с  навършена едва 50 годишна възраст, прецедент, никъде другаде не прилаган в Европа. Тези са  основните причини попречили  да се икономисат  в резултат на увеличената пенсионна възраст 631 милиона евро през 2013 година, което от  своя страна прави невъзможно  да се  спестят планираните през  2014 г. 264 милиона евро.  Работни  групи  от  Европейския  съюз, занимаващи се  с проучване  въпросите  на гръцкия  дълг и отпусканите за страната помощни заеми,  са  изказали

 

недоволство от недостатъчната  регулация на пенсиите,

 

тъй като и в текущата година  продължава  отделянето на недоспустимо  голям  процент  средства за изплащането им.

С  цел  да  покрие  недостигащите пенсионни  средства  работна  група  от  тройката  е представила  пред  министерствата  на  труда и икономиката  коригиращи  мерки  за  периода  2014-2017 година. В  прогнозите им се  посочва, че за да се вмести в допустимите  разходи за пенсии,  през  2014 година в страната  не би  трябвало  да се  изплащат  никакви нови  пенсии. Наред  със замразяване  издаването нови  пенсии за идущата  година, се  очаква да бъдат  блокирани и пенсиите  в намален размер т.е. да  се  спре прилагането на  варианта за по-ранно пенсиониране на редица  граждани.  На  практика  това означава, че дори да е дошъл реда  на някой да му бъде издалено  решението за пенсиониране, то на него няма да му се изплаща  месечната  пенсионна сума през  цялата   2014 година.  При  това  остава без  значение  пенсионната  му възраст, било тя по-ниска, с цел да се получава  намалена пенсия, или 

 

дори при задължително навършени 67 години за мъже и жени.

 

Месечните  разходи  за пенсии  от  осигурителните  организации, според  последно публикувани  данни от  „Илиос”, възлизат  на  2,29 милиарда.

Решат  ли от  тройката  да  свият  размера на така  планираните  средства за пенсионни  разходи, то  само  от най-голямата осигурителна организация в страната, ИКА, ще  бъдат лишени от пенсия през  2014 г. над 160 000 души с предстоящо  излизане на  решенията  през новата година.

В  ОГА, осигурителната организация на  работещи в селското стопанство, се очаква да намалее броят  на  пенсиониращите се поради  старост. От една страна, причина са  многобройните  неосигурявали се възрастни хора, неотговарящи на новите  предпоставки за пенсиониране, от друга нараства  броят на  чужденците, губещи пенсиите си от ОГА, защото не  покриват изискването  от  10 години  законно пребиваване в страната. Тревожен е и фактът, че се е увеличила смъртността  сред  пенсионерите от  ОГА. В началото на  2013 г. получаващите пенсия от тази осигурителна каса са наброявали  770 000 души, а през ноември  същата година  са намалели на 724 878.

Според  в-к „Елевтерос типос”, позовавайки се на  проекта на тройката за  ограничаване на разходните средства към пенсионните фондове, именно  при  починал  стар пенсионер, с изплащана му досега пенсия, ще  се отваря  възможност  за   изплащане на  нова  пенсия  през  2014 година.

 

Звучи абсурдно, дори страшно.

 

Независимо  от  острата  реакция на тройката и проекта им за  непозволяване увеличаването на  средствата  за пенсии  за периода  2014-2017 г., засега  гръцкото правителство  не се  отказва  от  гласуването на  новите пенсионни наредби, в които не се взема под внимание   искането  за  налагане на ограничителни  мерки при изплащане на пенсиите, но… засега. От своя страна европейските служители  показват, че са  твърдо решени  да  не допуснат  преразход  на  средствата  за пенсии.

 Със сигурност  и  през  новата  година  ще  сме свидетели  на  поредица  законодателни   промени, свързани с  въпросите  за  пенсионирането.

 

Снежана ДЗОБЕЛОВА, www.newsbg.eu