nabore.bg

Лични драми

От пощата: Всеки да си остави автобиографията в Държавния архив

Имам предложение - всеки гражданин, заедно с официалните документи за пенсиониране, да предостави бележка от Държавния архив, че е написал за всенародно ползване своята автобиография. Обемът и стиловите особености са си лична работа на автора. Единственото условие за автобиографията е - в нея да има истина.Един може да събере живота си в страница, на друг да не стигнат триста. Важното е животът на всеки един да бъде отразен и запазен за вечни времена съгласно Закона за държавния архивен фонд.  И, разбира се, да бъде на разположение на всеки един гражданин. Без комисии и формалности. Позоваването на оригинала е задължително. Формата на това позоваване е свободна. И още едно допълнение – всеки има право на един анекс към този документ, без ограничение на обема. Все пак животът не свършва с пенсионирането.

Който иска да пише мемоари – моля! Никой не може да сложи граница между официалния документ и художественото произведение. Важното е, че в тях ще има повече истина. За някои хора това ще е неизбежен бюрократичен акт, за други отчет пред хората, обществото, държавата. Да се отчетем!

 

Борис АВРАМОВ, София