nabore.bg

Литературен мегдан

Вятърни мелници

 

 

Тях създал ги е човекът,

преди много времена,

за да има свой поминък

и  си прави  тъй  храна

 

Ала после, в ново време,

той помислил и решил,

без да жали и проклина,

мелниците променил .

 

Вместо с вятър в перилата,

пускал инак  колелата

и останали за спомен,

мелниците с вятър волен.

 

Днес  oбаче  съществуват,

тези мелници във нас,

много силно ни вълнуват

и променят ни за час.

 

Скрито  в себе си ги носи,

всеки  който уж  е в “ред”

и ги чувства и развива,

според своя мироглед.

 

Иска му се да те убеди,

своите са най-добри,

даже му се те привиждат,

и когато не се виждат!

 

Ей такъв е кръговрата,

днес за нашего брата,

бори  се да иде в рая,

а не му се вижда края!


 

2012г.   SRG


Стойко Георгиев

Стойко Георгиев