nabore.bg

Интервю

Хората пострадали за България - от бедни по-бедни

Инж. Петър Велчев, председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите: Наредба пречи лекарствата на военноинвалидите да са безплатни

 

- Какъв е броят на вашите членове, г-н Велчев?

- Броят на военноинвалидите и военнопострадалите в нашия 100-годишен съюз е около 4400 души. Половината от тях са са пострадали в изпълнение на воинската си служба. Имаме и ветерани военноинвалиди от Втората световна война. Другата част са военнопострадалите - там са родителите на загиналите момчета в казармата, вдовиците, сираците, а също и съпругите и децата на военноинвалидите.

- Доволни ли сте от сегашния закон за военноинвалидите?

- Законът трябва да претърпи промени. Вече 3 години ние ги искаме. Смяната на правителствата и парламентите затруднява да го направим.

- Какви права още трябва да се осигурят за военноинвалидите?

- Военноинвалидите и военнопострадалите трябва да се изравнят с правата на ветераните от войните. Смятаме, че както ветераните имат права да пътуват безплатно по обществения транспорт - това да важи и и за военноинвалидите. Друго предложение: лекарствата по един списък и по една наредба да бъдат безплатни за нашите членове. Успяхме поне за военноинвалидите да направим лекарствата безплатни. Обаче, макар че от 3-4 месеца законът е в сила, не можем да променим наредбата, за да стартира тази промяна. Сега имаме право до 30 дни да ползваме санаториуми - предложихме тези дни да се разделят. Целта е хората да отидат два пъти на санаториум през годината - през първото и второто шестмесечие. Възможно е човек да има няколко заболявания. Единият път ще отиде в един санаториум, вторият - в друг. Искаме и това да е безплатно както при ветераните от войните. Днес 126 лева е пенсията за намалена работоспособност от 50 до 70%. От 70 до 90% - става около 135 лева и 140-145 лв. e пенсията за тези, които са с над 90% инвалидност. Нашите членове са винаги под прага на бедността. В Полша колегите ни получават от 800 до 1600 евро - виждате каква огромна е разликата. В това отношение в миналото е имало повече привилегии за военноинвалидите. В закона от 1925 година са разписани над 25 права на военноинвалидите - безплатни пътувания, безплатно обучение, безплатно ползване на санаториуми - и всичко това се е финансирало от държавния бюджет. Това навремето е било израз на почит и уважение към тези хора, които са си здравето за страната.

 

 Интервю на Адриана ЧАНЕВА

 


Инж. Петър Велчев

Инж. Петър Велчев