nabore.bg

В джоба

Вестник „Труд”: Новите пенсионери се увеличават

Пенсионната ваканция през 2014 г. започна да увеличава броя на отделни групи пенсионерите. Управляващите спряха повишаването на възрастта и стажа за пенсия през тази година. В резултат от януари до края на март лични пенсии (без наследствени) са отпуснати на 21 927 души. Броят им е с 888 или с 4,2% повече спрямо същия период на 2013 г. Ръст има както при пенсиите за стаж и възраст, така и при тези за инвалидност.

По-малко са обаче военните и полицаите, прекратили работа. Това показва изпълнението на бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) за първото тримесечие на 2013 г.

Като се отчетат и наследствените пенсии, през първото тримесечие са се пенсионирали общо 23 971 души. Те са с 306 по-малко спрямо година по-рано. За сравнение, в началото на 2013 г. новите пенсионери бяха с 5100 по-малко спрямо първите месеци на 2012 г.

Най-вероятно през следващите тримесечия ще започне да расте и общият брой на пенсионерите. Както всекидневникът вече писа, от януари до март кандидатите за пенсия бяха двойно повече, отколкото през същия период на 2013 г. Практиката на НОИ показва, че около 95% от подалите документи получават пенсия, която се отпуска максимум в 4-месечен срок.

Засега увеличението на хората с лични пенсии не се отразява негативно върху бюджета на НОИ. През първото тримесечие по това перо са похарчени 1,972 млрд. лв. Сумата е с 25,7 млн. лв. по-малко от планираната, но разходът е с над 155 млн. лв. по-голям спрямо 2013 г.

През март средната пенсия е била 300,67 лв. - с 27,20 лв. или 9,9% повисока, отколкото година по-рано.

Данните на НОИ показват преразход във фонда за болничните. За първото тримесечие за тези обезщетения са похарчени 81,9 млн. лв. или с 600 000 лв. повече спрямо планираното.

 

От вестник „Труд”