nabore.bg

България

Велизар Енчев – официален представител на пенсионерите в парламента

Десет пенсионерски неправителствени организации са подписали съвместна декларация, с която упълномощават независимия депутат Велизар Енчев да ги представлява като техен официален представител в 43-тото Народна събрание на Република България. Наборе.бг публикува пълния текст на декларацията:

Д е к л а р а ц и я

На Обединените пенсионерски съюзи в България

С настоящата декларация пенсионерските съюзи в България упълномощават д-р Велизар Енчев да бъде техен официален представител в 43-то Народно събрание на Република България.

Упълномощаваме д-р Енчев да представя и защитава в парламентарната Комисия по труда и социалната политика, както и в пленарната зала на Парламента, нашите искания при приемането на „Бюджет 2015“.

При обсъждането на промени в Кодекса за социално осигуряване, Кодекса за пенсионно осигуряване и други законодателни инициативи, касаещи пенсионната система, д-р Енчев ще изразява в съответните комисии и в пленарна зала нашите предложения, придружаван от наши представители.

Като национален говорител на пенсионерските съюзи в последните 8 години, Велизар Енчев отстоява интересите на пенсионерското съсловие както в медиен, така и в организационен план. Той бе инициатор на започналите през 2006 г. протести на пл. „Александър Невски“ (всеки четвъртък, от 11.00 часа), които пробудиха хората от третата възраст и им дадоха увереност, че само по пътя на легитимната гражданска съпротива могат да се отстояват социалните права, отнети от българската олигархия.  Осем години по-късно ние с огорчение констатираме, че правителствата на прехода загърбиха 2 милиона онеправдани граждани.

Упълномощавайки д-р Енчев да бъде нашият глас в Народното събрание, ние вярваме, че и останалите 239 депутати ще приемат като национална кауза грижата за българските пенсионери.

Подписали декларацията:

Конфедеративен Съвет на ОПВХБ  -  председател - инж. Сашо Радев;

Съюз на пенсионерите 2004 – председател - проф. инж. Цветан Минков;

Съюз на пенсионерите при КТ „Подкрепа“ – председател Здравко Георгиев;

Българска асоциация на пенсионерите - обединени /БАПо/ - предсседател . инж. Костадин Недев    

БАП - София - инж. Найден Москов

БАП– Бургас - Мария Стоева

БАП - Стара Загора - Иван Чапразов

Национална инициатива „Социална Солидарност“ – инж. Венелин Новаков и инж. Борис Михайлов,

Национално сдружение „Гражданско общество в България“- д-р Веселин Стоянов

Национално сдружение на възрастните хора – председател - Роси Петкова

 


Народният представител Велизар Енчев, доктор по международно право

Народният представител Велизар Енчев, доктор по международно право