nabore.bg

В джоба

НОИ реши: Великденски добавки от 20, 30 и 40 лв., според пенсията

На свое заседание Надзорният съвет на Националния осигурителен институт утвърди проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни средства в размер на  57 700 000  лв. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за месец април 2014 г.

Средствата за така наречената „великденска добавка” ще бъдат за сметка от икономии на разходите и трансферите по централния бюджет на страната за 2014 г.

Постановлението предвижда изплащане на еднократна допълнителна сума с диференциран размер към пенсиите за април 2014 г. на всички пенсионери. Предлага се 40 лв. да получат пенсионерите, чиято пенсия или сборът от пенсиите заедно с добавките или компенсациите към тях е в размер до 150 лв. включително. Допълнителна сума от 30 лв. ще получат пенсионерите с размер на пенсията от 150.01 лв. до 251 лв. включително. За всички пенсионери с пенсия над 251 лв. размерът на добавката е 20 лв.

Министерският съвет до края на тази седмица трябва да вземе решение по въпроса.

 

Наборе.бг