nabore.bg

В джоба

Вече има безплатни адвокати за бедни българи

Услугата ще ползват хората с доход под 300 лв.

 

Граждани с доходи под официалната линия на бедност ще ползват безплатна правна помощ. Това предвиждат промени в Закона за правната помощ.

Всеки гражданин ще може да получи юридическа консултация в регионалните центрове за консултации към Националното бюро за правна помощ, ако докаже с документ, че месечният му доход не превишава определената за страната линия на бедност, а именно 300 лв., след като се вземат предвид имотното, здравословното, семейното и др. състояние. Целта е да се облекчи достъпът до правосъдие на граждани, живеещи в отдалечени населени места, в социална изолация, пенсионери-инвалиди, които са трудно подвижни, самотни хора, лица без адрес. 

Предвижда се възможност регионалните центрове да предоставят изнесени консултации и правни съвети на място за хора от съответния съдебен район, живеещи в селища от областта или обитаващи социални домове. Вече има безплатен национален телефон за първична правна помощ (0700-18-250). Всеки работен ден от 9 до 17 ч. там дежурят опитни адвокати, които дават 15-минутни безплатни консултации на граждани.

 

Наборе.бг