nabore.bg

В храма

Ванга сама повеждала хорото в Петрич

Танците на българите са завещани от траките, прабългарите играели в кръг като култ към Слънцето

 

Неслучайно Ванга казваше, че оцелява народ, който си съхранява историята, вярата, традициите, духа. “Тачете празниците - те са средство за оцеляване”, бяха думите на пророчицата. И е точно така, казват съвременните фолклористи. Не може човек да живее само с проблемите, нужен е отдушник, нужна е радост. Самата тя е умеела да се весели, въпреки стотиците хора с проблеми, които е приемала всеки ден, а на всеки голям църковен празник Ванга събирала хора около себе си, гощавала ги и повеждала хорото. Казвала, че хорото е магичен ритуал - символ на единството, на кръга, а онази енергия, която изпитваме, докато играем хоро, е несравнима с друг танц. Играейки хоро ние набиваме кодови стъпки в земята, а с това се повдига положителната вибрация на Вселената. Затова, нашите хора и песни лекуват.

Българското хоро е един от знаковите ритуали на страната ни. Смята се, че ни е завещано от древните траки и имало за цел да съединява човека с Космоса. В миналото хорото винаги се е играело в кръг, като в самия му център заставал гайдар. Според изследователите това напомня въртенето на планетите около Слънцето. Неслучайно хорото се движи обратно на часовниковата стрелка, каквото е и движението на небесните тела. Именно прабългарите играели хорото в кръг като култ към Слънцето, а хващането за ръце било знак за единството на общността.

Народната музика е енергийният стълб на България към небето, убедени са и народните изпълнители. В нея са съчетани и любовта, и мъката, и радостта, и традициите, и историята ни.

 

Наборе.бг