nabore.bg

В джоба

Важно: Горещ телефон в НОИ за пенсиите

Още през 2012 г. Националният осигурителен институт създаде Контактен център за гражданите, където се дава информация по много социални въпроси.

Горещият телефон за запитвания по различни социални дейности – включително по пенсионни въпроси, е 0700-14-802.

Досега над 1 милион запитвания са обработени в Контактния център на НОИ. Данните сочат още, че информация за своите пенсии търсят една пета от потребителите, а 8% се интересуват от паричните обезщетения за безработица. Други 5% пък задават въпроси относно предлаганите от НОИ електронни услуги.

Най-голямата част от обажданията на единния телефонен номер 0700 14 802 – общо 36 %, са по въпроси, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство.

Останалите 31% звънят по различни други теми, сред които въпроси за програмата „Профилактика, рехабилитация и отдих“, фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, осигуряване на самоосигуряващи се лица, трудови злополуки и професионални заболявания.

 

www.nabore.bg