nabore.bg

В джоба

Важно! Българите с гръцки пенсии - задължително с осигурителен номер АМКА

НОИ съобщи, че гръцкият осигурителен институт (ИКА) е въвел изискването пенсионерите, получаващи пенсии от Гърция, да притежават единен персонален осигурителен номер (АМКА). От Гърция дойде новината, че дори е спряло изплащането на пенсиите на лица, които не притежават такъв номер. Според НОИ има вероятност българските граждани, получаващи гръцка пенсия и напуснали страната преди 2009 г., да се окажат със спрени гръцки пенсии. Тяхното изплащане може да бъде възстановено едва след издаването на осигурителен номер АМКА. На свои сайт Националният осигурителен институт съобщава, че АМКА може да бъде получен и по електронен път. Трябва заинтересованите лица да изпратят на електронен адрес georgoulaki@idika.gr следните данни и сканирани документи:

1. Фотокопие на лична карта;

2. Трите имена, изписани на латиница;

3. Дата на раждане;

4. От кой осигурителен институт се получава пенсията (ИКА или ОГА);

5. Номер на пенсията (седем числа);

6. Гръцки данъчен номер АФМ.

Осигурителният номер АМКА се получава в рамките на 24 часа от изпращането на документите, твърдят експертите на НОИ. След получаването му той трябва да бъде изпратен с препоръчано писмо до ИКА на адрес:

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΘΗΝΑΣ – 001, Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων, Αγησιλάου 48 / 104 36 AΘHNA, GREECE

Телефонът за връзка в Гърция при необходимост от допълнителна информация е 0030/ 210 92 86 472.