nabore.bg

България

В тефтера на пенсионера: Какво, кога, къде?


  • До кога могат да се потърсят неполучени суми от пенсии?

 

Информация от НОИ: Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионерът или неговите наследници могат да ги поискат от Териториалното подразделение на НОИ.

В този случай се прилага разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно която вземането за пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, за която се отнася. Този срок се прилага както по отношение на титуляра на пенсията, така и за неговите наследници.

 

  • Актуално: Какво се изисква от пътниците, които тръгват от Англия за чужбина, включително български граждани

 

От 8 март 2021 г. , всички отпътуващи от територията на Англия са длъжни да попълват нов формуляр/декларация, в който се посочва, че целта на пътуване е разрешена, в съответствие със съществуващите  ограничения. Законово разрешените причини за международни пътувания включват:

– работa

- образование

– доброволчество;

– медицински причини или т.нар. compassionate grounds (действия, свързани с полагане на грижи за други лица);

– сватби, погребения и събития, свързани с тях.

Декларацията може да бъде изтеглена оттук: https://www.gov.uk/government/news/mandatory-form-for-international-travel-launched-to-prevent-illegal-trips

Препоръчваме да бъдат прочетени указанията в декларацията, както и информацията на намиращите се в нея интернет връзки към правителствения сайт:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967118/declaration-form-for-international-travel.pdf

Полетата за попълване на декларацията се намират на втора и трета страница от PDF файла (който достигате като използвате горната интернет връзка). Попълнената форма трябва да е изтеглена, подписана, разпечатана на хартия или изтеглена на дигитално устройство. Превозвачите ще  проверяват попълнените формуляри преди качването или регистриране за пътуване (онлайн или на гише). На пътници без попълнена декларация може да бъде отказан достъп до резервирания транспорт. Превозвачите също ще бъдат задължени да указват на своите уебсайтове, че формулярът трябва да бъде попълнен преди тръгване на път.

При необходимост от съдействие българските граждани в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия могат да се обръщат към българското посолство в Лондон на следните телефонни номера: +44 20 7581 3144; +44 20 7584 9400, +44 20 75893763. Сигнали могат да се подават и на имейл адресите на българското посолство в Обединеното кралство: consular@bulgarianembassy.org.uk,ambass.office@bgembassy.plus.com, ambass.office@bulgarianembassy.org.uk.

 

  • Отварят пенсионерските клубове в Ловешко

 

Пенсионерските клубове на територията на община Ловеч отново ще отворят врати, съобщиха от общината. Но поради установената възходяща тенденция на заболеваемост от COVID-19, както на територията на общината, така и в областта, ще бъдат предприети строги мерки за превенция и ограничаване на заразата. В клубовете ще се спазват стриктно противоепидемичните мерки. Посетителите ще бъдат допускани в помещенията само с предпазни маски, ще се следи и за спазването на физическа дистанция от метър и половина. На входовете на клубовете ще бъдат осигурени дезинфектанти за ръце. Ще се извършва и периодична дезинфекция на помещенията, а посещаемостта в тях ще е до 30 % от капацитета им. Решението е на Общински оперативен щаб за превенция и ограничаване на разпространението на коронавирус на територията на община Ловеч.

Друго решение на щаба е осмомартенското автомобилно състезание за жени да се състои на 13 март - събота, от 10:00 часа, на площада пред жп гарата в Ловеч. То ще бъде организирано от общината и СБА-Ловеч.

 

www.nabore.bg