nabore.bg

Свят широк

В Сърбия намаляват служебните автомобили с 50 % – у нас всяка въшка я вози НСО или държавна кола

Новото сръбско правителство обяви, че приема нова наредба за използването на служебни автомобили в обществения сектор, според която броят им се намалява с 50 % (от 50 хил. на 25 хил. ) и се променя начина на използването им. Решението е част от мерките за икономии на парите на гражданите, които радикално се прилагат от новия сръбски премиер Александър Вучич.

С намаляването на колите се намаляват и разходите за гориво, застраховки, регистрации, поддръжка на авто-парка, заплати и осигуровки за хилядите шофьори на държавна работа. Пример дава правителството, което в момента има 315 автомобила, а след реформата ще останат 150 служебни возила. Излизането на коли от гаража вече ще става само с писмено одобрение и обосновка от отговорните лица.

Хърватското правителство вече одобри радикална реформа за намаляване на разходите чрез съкращаване на служебните авомобили и начина на тяхното използване. Премиерът и вицепремиерът ще могат да използват автомобил от горен среден клас с личен и служебен шофьор 24 часа на ден. Министрите и държавни чиновници от втора група също ще използват 24 часа кола с шофьор, но само от среден клас. Държавните служители от т.нар. трета група ще имат право на кола изключително за служебни цели.

На този фон в България всякакви чиновници, съветници, шефове на безбройни  дирекции и териториални управления, депутати, агенции и агенцийки ползват служебни автомобили с пари на данъкоплатците. Бившият премиер чак ползваше правителствения самолет да си вози футболния отбор. Президентство, правителство и парламент раздуват щата и всяка въшка, която смуче ресурси от финансово немощната държава и гражданите й се е настанила в държавна кола и се прави на важна. Докога?!

Да притиснем и нашите власти – по-малко служебни коли – по-малко разходи; по-чист въздух и по-здрава нация.

 

www.obshtestvo.net