nabore.bg

Дом и двор

В пчелина: Зазимяване на кошерите

Пчелинът се зазимява в зависимост от времето, но не по-късно от края на октомври. До тогава майките са прекратили яйцеснасянето и почти всичкото пило е излюпено. Сега най-важната работа на пчеларя е в топъл есенен ден да прегледа основно пчелните семейства и да остави в гнездото толкова пити, колкото пчелите покриват плътно от горе до долу. При силните семейства, които имат над 8 междурамия пчели, гнездото се сформира откъм по-топлата страна на кошера - южната или западната. От другата страна то се ограничава с преградна дъска, зад нея се поставят затоплящи материали /възглавници, стиропор/. Излишните рамки се изваждат и прибират в склада.

Ако семейството е средно по сила или се оставя да зимува на 6 пити, най-добре е гнездото да е в средата на кошера, като от двете страни се поставят преградни дъски, а празните места се запълват със затоплящи материали. Отгоре гнездото се покрива с платно, под него, напречно на горните летви, се слагат  още няколко летви, за да се образуват проходи, през които пчелите да минават от една пита към друга. Върху покривното платно се добавят 3-4 пласта вестници или друга хартия, а над тях - горните възглавници. Най-отгоре се поставя покривът.

Входът на кошера се стеснява според силата на семействата от 3 до 8 см и се залагат мишепредпазители. Ако има горен вход, той се оставя отворен, а долният се стеснява до 2-3 см. По този начин се избягва образуването на влага по стените на кошера и по питите през зимата.

Кошерите, в които пчелите зимуват, трябва да са напълно здрави, да нямат пукнатини и отвори, покривите да прилягат плътно, дъната да са чисти и добре  притегнати. Те се поставят на подложки, високи 10-15 см от земята, като им се даде  слаб наклон напред /към входа/, за да се оттичат дъждовната и снежната вода. През есенно-зимния период кошерите се обръщат с входовете на юг-югоизток, за да се предпазят от студените северозападни и северни ветрове и за да се огряват по-добре от обедното слънце, което пък подтиква пчелите към по-редовно облитане.

Постоянното място за зимуване на пчелните семейства трябва да бъде оградено с ветрозащитна ограда. Тя може да се изгради от строителни материали или от жив плет. При зазимяването всички дупки на оградата, през които могат да минат животни, старателно се запушват. Ако около пчелина има дървета, изрязват се клоните, които при вятър могат да удрят кошерите и да безпокоят зимуващите пчели.

 

Наборе.бг