nabore.bg

В джоба

Кратки въпроси-полезни отговори: В какъв срок могат да се потърсят неполучени пенсии

Баща ми почина преди 6 месеца, но не успя да получи последната си пенсия. Какъв е срокът, до който мога да я получа, като негов наследник?

 

Мария КАРАЯНЕВА, Айтос

 

Когато има неполучени суми от пенсия, пенсионерът или наследнициту му могат да ги поискат от НОИ. Прилага се разпоредбата на чл. 105, ал. 2 от КСО, съгласно която вземането за пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.