nabore.bg

Литературен мегдан

Тристишия

Боричкания, сълзи, кърви: -

последни сме - да бъдем първи!

Човешка суета.

 

***

 

"Честит" бил царят, "клет" бил робът -

не е ли и за двама гробът

единствена врата?

 

Светлана РАШКОВА