nabore.bg

Литературен мегдан

Трети март

На  трети март 1878 г. Русия освободи

българския народ от петвековно турско робство.

 

Виж годините как отминават...

И оставят ни скъпа цена,

как делата във слава наддават,

а пък славата във имена.

 

Всекидневието пак отброява

летописната дата в нощта,

днес епоха е тя величава

и огрява ни със пролетта.

 

Трети март-вдъхновена поема

за която не стигат слова,

с чуден трепет душата обзема

и признателно свеждаш глава.

 

Чуй гласът на Русия в България,

който два пъти в бой победи!.....

Чуй на земното тук полушарие

свободата как песни реди!

 

Йоанна КРАЕВА, с. Гложене, Ловешко